اطلاعیه های مهم

تماس با ما

مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی جنه القرآن

دبستان دوره اول
آدرس: خیابان پاسداران، خیابان فاطمی، کوچه شهید صفری ۷
تماس: ۴۴۳۱۹۴۹۹

دبستان دوره دوم
آدرس: خیابان جانبازان، ابتدای کوچه ۱۰
تماس: ۴۴۳۱۵۵۰۰

دبیرستان
آدرس: خیابان قدس (پشت مسجد جامع)، قدس ۵
تماس: ۴۴۳۱۶۶۲۳